Afscheid Ichthuskerk

Afscheid Ichthuskerk

Nu we als gemeente het besluit genomen hebben om de Ichthuskerk te verkopen, willen we iedereen in de gelegenheid stellen om afscheid te nemen van dit bijzondere kerkgebouw. Jarenlang zijn hier lief en leed met elkaar gedeeld. Voor heel veel mensen is dit gebouw veel meer dan een stapel stenen.

Graag willen we iedereen, die dat wil, in de gelegenheid stellen om coronaproof, op eigen manier, afscheid te kunnen nemen van dit beeldbepalende gebouw in Heeg.

Op de volgende dagen en tijden kan er afscheid genomen worden:
Vrijdag 28 mei: 10.00 uur, 15.00 uur of 20.00 uur.
Zaterdag 29 mei: 10.00 uur, 15.00 uur of 20.00 uur.
Aanmelden bij Homme Bakker met tijdstip en datum, aantal personen per gezin en of er vervoer geregeld moet worden.
Emailadres Homme: hommebakker55@hotmail.com of via 06-46511221 of 0515-443040.

Tijdens dit afscheid zal er een fototentoonstelling op de beamer vertoond worden. We zijn nog op zoek naar foto’s van gebeurtenissen in de Ichthuskerk voor deze tentoonstelling. Het liefst digitaal aanleveren bij Griet v/d Heide. Graag het jaartal erbij zetten wanneer de foto is gemaakt
Emailadres Griet: griet@vanderheide-fourages.nl of via 06-19626882 of 0515-442620.

Na afloop, bij het verlaten van de kerk, kan er een foto als herinnering gemaakt worden, door Tsjerk en Klaasje Zijlstra. Deze krijgt u later thuis bezorgd.
Ook is het de bedoeling om na afloop buiten een kopje koffie/thee met elkaar te drinken en herinneringen te delen.
Graag aanmelden en foto’s opsturen voor maandag 17 mei.

Naast de fototentoonstelling en het gebouw nog eens bekijken zijn er ook twee liturgische momenten van afscheid nemen.
Op donderdagavond 27 mei is een (online) avondgebed vanuit de Ichthuskerk. Deze begint om 19.30 uur.
Zondag 30 mei is de officiële afscheidsdienst. We staan stil bij de verschillende plekken met symbolische betekenis en nemen Psalm 90 met ons mee: God, onze toevlucht, van geslacht op geslacht.
In deze kerkdienst van 30 mei kunnen een beperkt aantal kerkgangers komen. Wilt u er graag bij zijn? Meldt u dan aan bij de scriba, Reinschje Hiemstra:
Emailadres: scribaatheeg@gmail.com; of via 06-12780111 of 0515-469663

We hopen op deze manier waardig afscheid te kunnen nemen.

Met vriendelijke groet,
de afscheidscommissie

terug

Agenda

St. Joseph

zo 26 mei 2024 om 9.30

St. Joseph

zo 02 jun 2024 om 11.00

Talma State

vr 07 jun 2024 om 15.30 Heilig Avondmaal

St. Joseph

zo 09 jun 2024 om 11.00 Heilig Avondmaal

St. Joseph

zo 16 jun 2024 om 9.30 Koffiedrinken

Adventskalender

 

Website

Samen maken we de website en onze Facebookpagina up-to-date en levendig!
Daar hebben we hebben we jullie inbreng bij nodig. Heeft u/ heb jij een bericht voor deze website? Een mooie foto, of moet er iets gewijzigd worden?
Stuur dan je bericht in een mail naar: websitepknheeg@gmail.com