Onbekende verhalen, lastige teksten

Kent u het Bijbelverhaal bij dit kunstwerk? Ik leerde bij kunstgeschiedenis dit fresco kennen en toen pas het Bijbelverhaal. En blijkbaar geldt dat voor meer mensen, want even geleden kwam iemand verbaasd met deze tekst aanzetten: staat dit in de Bijbel? 

Kerk-zijn tijdens corona

Foto's afscheid Ichthuskerk

Enkele foto's van het afscheid van de Ichthuskerk op 30 mei 2021.

Brief van uw predikant

Beste gemeenteleden,

De laatste weken maak ik mij grote zorgen. Niet zozeer om de pandemie, of de maatregelen zelf. Ik maak mij zorgen om de verdeeldheid in de maatschappij en ik mij zorgen om u. De verdeeldheid in onze gemeente komt steeds meer aan de oppervlakte te liggen. Mensen spreken vol overtuiging van hun eigen gelijk, maar er is nauwelijks een luisterend oor te vinden. En ik zie de spanningen tussen mensen onderling groeien. Dat is niet goed.

Geluid livestream

Ook wat betreft het geluid van de livestream staan we voor wat uitdagingen. Het heeft onze aandacht en er wordt naar oplossingen gekeken. Over het algemeen geldt dat het tijdens het orgelspel vooral vlak voor de dienst en tijdens...

Beamer

Dacht u al naar de opticien te moeten? Misschien valt het mee… we hebben intussen verschillende keren gehoord dat de liedteksten in de kerk moeilijk te lezen zijn. Dit heeft met het streamen te maken.

Startzondag

We hadden prachtig weer bij het buiten koffiedrinken op 5 september. Het was mooi om elkaar ook zo weer even te ontmoeten. Een goede aftrap van het seizoen. 

Afscheid Ichthuskerk en afscheid kosters

En toen was het zover: Douwe deed voor een laatste keer na een kerkdienst de deuren op slot.

Afscheidsdienst Ichthuskerk

Verkoop Ichthuskerk

Twee jaar geleden hebben we besloten de Ichthuskerk te proberen te verkopen. En nu is het zover. De kerkenraad is dankbaar om te kunnen melden dat er een koper voor de Ichthuskerk is gevonden, die het buitenaanzicht zoveel mogelijk intact wil houden. 

Afscheid Ichthuskerk

Dit huis waar we van houden,
een toevlucht waar we in schuilden,
de Ichthuskerk waar we lief en leed deelden:
we nemen afscheid van het gebouw,
en nemen de herinnering mee
als deel van onze geschiedenis,
op weg naar de toekomst.

Stille zaterdag en Pasen

Pasen

Wie God liefheeft, heeft ook een ander lief. Het hart is vol met bloemen. De stammen en stenen zijn vervangen door meer vazen. Allerlei witte en gele voorjaarsbloemen zijn gebruikt. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door buxustakjes. Zo verbinden we de tijd voor Pasen met Pasen.Stille Zaterdag

We gebruiken dezelfde schikking als gisteren, maar nu de groene klimop bij het kruis.
Samen afwachten op de nieuwe morgen.

Goede vrijdag


Goede Vrijdag

Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal.
Een -dood-stille tijd. Het verraad, de verloochening en de kruisiging.
Tussen de stenen worden zilverlingen gelegd als verwijzing naar het verraad.
Een kruis van stekelige takken staat verticaal in het hart.
Het hart is gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.

Witte donderdag


Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de Witte Donderdag. De glazen vazen worden omgeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn.
De korenaren die we gebruiken bij de schikking ‘De hongerigen voeden’ accentueren nu de lijn van het open hart.

 

Liturgisch bloemschikken veertigdagentijd en Pasen 2021

Agenda

inleveren Kerkbalans

do 03 feb 2022 om 19.00

Website

Samen maken we de website en onze Facebookpagina up-to-date en levendig!
Daar hebben we hebben we jullie inbreng bij nodig. Heeft u/ heb jij een bericht voor deze website? Een mooie foto, of moet er iets gewijzigd worden?
Stuur dan je bericht in een mail naar: websitepknheeg@gmail.com